Dây live stream điện thoại 3 màu kết nối với sound card – 56.500 ₫

Đặc tính sản phẩm Dây live stream điện thoại 3 màu kết nối với sound card

  • Thương hiệu OEM
  • SKU OE680ELAANPW66VNAMZ-50097360
  • Dòng sản phẩm Dây livetream
  • Loại bảo hành Bằng Tem bảo hành
  • Thời gian bảo hành 3 tháng
Bộ sản phẩm gồm 1x sản phẩm
GIÁ THAM KHẢO : 56.500 đ