UA-203024615-1

Ovovita – Protein Egg White For Gymer

Biểu đồ dưới đây cho thấy sự khác biệt về dinh dưỡng giữa lòng trắng trứng của một quả trứng lớn và một quả trứng lớn (1):

Lòng trắng trứng Toàn bộ trứng
Lượng calo 16 71
Chất đạm 4 gam 6 gam
Mập 0 gam 5 gam
Cholesterol 0 gam 211 mg

Vitamin A 0% RDI 8% RDI
Vitamin B12 0% RDI 52% RDI
Vitamin B2 6% RDI 12% RDI
Vitamin B5 1% RDI 35% RDI
Vitamin D 0% RDI 21% RDI
Folate 0% RDI 29% RDI
Selen 9% RDI 90% RDI