• Quý khách có thể mang sản phẩm trực tiếp đến địa chỉ công ty của shop để được bảo bảo hành và sản phẩm của quý khách phải còn nằm trong thời hạn bảo hành sản phẩm theo chính sách bảo hành của chúng tôi.
  • Tên đơn vị:
  • Công Ty
  • Địa chỉ trụ sở:
  • Điện thoại: 
  • Khi tiếp nhận sản phẩm nếu còn nằm trong thời hạn bảo hành và điều kiện bảo hành chúng tôi sẽ tiến hành bảo hành hoặc tiến hành đổi trả sản phẩm cho quý khách hàng…